Norsk trebank – et pilotprosjekt
2004 ... 2008

TREPIL var et pilotprosjekt som forsket på metoder og verktøy for halvautomatisk oppbygging av en norsk trebank. Prosjektperioden var fra 1. april 2004 til 31. desember 2008. Arbeidet ble utført ved Universitetet i Bergen (UiB) og Unifob AKSIS. Forskningsinnsatsen ble hovedsakelig finansiert av Norges forskningsråd under KUNSTI-programmet.

Prosjektleder Koenraad De Smedt

Forsker Victoria Rosén

Forsker Paul Meurer

Rediger